Favorilerime Ekle    Bilgi Formu
 
    MAKALELER
 
    BİZE ULAŞIN
Telefon
+90 (312) 417 90 78
+90 (262) 335 33 81
+90 (262) 335 15 00
Faks
+90 (312) 417 90 78
+90 (262) 335 33 01
+90 (262) 335 15 05
E-mail
info@bempamicirbeton.com
     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİBEMPA Mıcır Beton Üretim ve Pazarlama Ltd. Şti olarak, "Veri Sorumlusu" sıfatımızla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle şirket çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve müşteri temsilcilerinin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, iş başvurusunda bulunan muhtemel çalışma arkadaşlarımızın ve iş akışımızla bağlantılı diğer üçüncü kişilerin verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Kişisel verilerin korunması, anayasal bir hak olup, şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, ürün mal ve hizmet satış ve pazarlama ve/veya mal ve hizmet hizmet alımı yapmış ve/veya yapacak olduğumuz müşteri, tedarikçi gerçek/tüzel kişiler ve yetkilileriyle imzalanan sözleşme ve teklif formları ve icaplar için alınan tüm bilgiler; ilgililerin kimlik bilgilerini teyit etmek; imza sirküleri ve gerçek/tüzel kişi bilgilerini temin etmek; iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, ürün satış ve teslim koşullarını aktarmak, personel işe alım süreçlerini uygulamak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, yalnızca çalışma koşullarının değerlendirilmesi, ürün/hizmet satış/alış süreçleri için şirket bünyesinde değerlendirilmekte olup, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamakta veya aktarılmamaktadır. Şirket içi değerlendirmeler için ise, yöneticilerimiz ve ortaklarımızla yapılan paylaşımlar 6698 sayılı kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin tamamını sizin bize verdiğiniz bilgilerden elde ediyoruz. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler; teklif formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgileri, şirket yetkililerine ait kimlik ve imza sirküleri, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri gibi bilgilerden oluşuyor. Bu bilgileri "Müşteri veya Tedarikçi Bilgileri", ve "İş Basvuru Bilgileri" olarak kategorize ediyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanıyor. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verisi işlenen olarak şirketimize başvurarak verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işleniyorsa bilgi talep etme, verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yanlış veya eksiklik var ise düzeltilmesini talep etme, verilerin silinmesini isteme, verilerin düzeltilmesi ve silinmesi durumunda üçüncü kişilerdeki paylaşımların düzeltilmesini isteme ve itiraz etmedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklayacağız. Buna göre başta yasal zaman aşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve bunun dışında verinin işlenmesi için gerekli görülen süreleri esas alıyoruz.Anasayfa   |    Kurumsal   |    KVKK Aydınlatma Metni   |    Ürünler   |   Tesisler   |    Referanslar   |    İletişim   |    E-mail

 
Çankaya / ANKARA
Tel.Fax : +90 (312) 417 90 78 / E-mail: info@bempamicirbeton.com
Copyright 2012 © Bempa Mıcır Beton Her hakkı saklıdır.